Apple Music 的播放列表添加到库中。

Apple Music 的播放列表中,而不是将其添加到存储库中。您可以在 iPhone、iPad、Android、Apple TV、Mac 和 Windows PC 上进行操作。

首页iPhone 12.3.3及以上iOS 9.3版本的iTunes,受支持的tvOS版本为9.2及以上,在Android上运行0.9.7及以上版本的Apple Music。

在iPhone、iPad、iPod touch上:

 • Mở ứng dụng Settings trên thiết bị iOS.
 • Cuộn xuống và nhấn vào Music.
 • Tiếp theo, tắt tùy chọn Add Playlist Songs.

Tắt tùy chọn Add Playlist Songs trong Library

在Mac或Windows上

步骤1。在电脑上打开iTunes

在Mac上:在电脑屏幕顶部的菜单中,选择iTunes偏好设置

Vào Preferences trên iTunes của Mac

点击“常规”选项卡,在“添加到播放列表时添加到库”中的取消选择→最后点击“确定”以保存更改。

Bỏ tùy chọn như hướng dẫn

视窗

Vào Preferences trên iTunes PC

点击“常规”选项卡,取消勾选将歌曲添加到播放列表时添加到库中→最后,点击确定以保存更改。

在Apple TV(第四代)上

 • Mở ứng dụng Settings trên Apple TV.
 • Bây giờ, nhấp vào AppsMusic.
 • Tiếp theo, dùng điều khiển từ xa để bỏ tùy chọn Add Playlist Songs to Library “Thêm bài hát của danh sách phát vào thư viện”, sau đó tắt nó đi.

在Android手机上

 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Apple Music trên Android
 • Mở ứng dụng Apple Music trên Android và nhấn vào nút menu ở góc trên cùng bên phải.
 • Bây giờ, nhấn vào Settings.

Vào Cài đặt Apple Music trên Android

步骤3。接下来,关闭旁边的添加播放列表歌曲切换。

Tắt tùy chọn Add Playlist Songs

现在,您添加到播放列表的歌曲将不会添加到音乐库中。

Xem thêm:

 • Cách hiển thị lời bài hát trên ứng dụng Apple Music
 • 6 thủ thuật nhỏ với Apple Music
 • Hủy quyền truy cập Apple Music của các ứng dụng bên thứ ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *