Author Archives: Tim Russert

通过使用支持的网站来提升 Spotify 的体验。

Spotify 提供给用户丰富的音乐库,让我们可以搜索任何喜欢的类型或全球任何艺术家的音乐。在下面的首页帮助您添加新功能或使用现有功能。让我们与网络管理一起探索这些网站。 Cách đăng ký tài khoản Spotify nghe nhạc trực tuyến Tổng hợp phím tắt sử dụng Spotify trên PC Hướng dẫn đăng ký dùng thử Spotify Premium 30 ngày khi không có thẻ tín dụng Spotify体验提升指南 1. 准确跟踪 (Jīngquè gēnzōng) https://www.spotontrack.com/ Spot On Track 将为您提供所有必要的信息。 要使用Spot On Track,您需要使用服务要求的信息登录账号。 在Spot On Track界面中,会有许多不同的排行榜提供用户搜索所需的信息。 在“每日排行榜”页面中,您可以查看每日排名。服务将默认为全球通用排行榜。您可以更改支持服务的国家或者以查看相应的排行榜。 首页。 […]

你知道 Spotify 比你想象的更有趣吗?

Hướng dẫn kết nối Spotify trên điện thoại với máy tính, tivi, loa Mời tải về Spotify tại Việt Nam, có thể dùng Free, gói Premium giá 59.000 đồng/tháng Hướng dẫn đăng ký dùng thử Spotify Premium 30 ngày khi không có thẻ tín dụng Home Spotify Spotify Home 使用。 对于其他人来说,边听边练英语也非常方便。 1. Podcast Podcast是一款广为人知的应用软件,在苹果上非常流行。目前,Podcast也已经整合到了Spotify应用程序中。和苹果上的Podcast一样,Spotify上的Podcast也有一些有用的节目,比如The Verge […]

最好的50个免费音效下载网站。

回到家,在没有音效的情况下也会变得平淡无味。背景音乐和音效对于创造引人入胜的视频、电影来说非常重要。 主页 主页 1. Search.creativecommons.org CCSearch 是一个在线搜索工具,它可以为您搜索高质量的音效,用于各种创意项目。 2. Zapsplat.com ZapSplat:、恐怖等等。另外,我们的音效库每周都会更新,方便您获取最新的音效。 3. Freesound.org Freesound搜索以及其排名来确定其质量,然后进行下载。 4. Partnersinrhyme.com Partners in rheme包含着来自多种如摇滚、流行、该等的效果。网站还提供的音乐。。。。。 60 trang web tải nhạc Creative Commons miễn phí tốt nhất 5. Sampleswap.org SampleSwap 提供高质量的音频循环和音频样本,总共包括 7.7GB 的免费音频,涵盖了 techno、hip-hop 和其他多个类别。 6. Pond5.com/sound-effects Pond5 拥有超过 900000 个音效之一,因此被视为电影制作公司、讲故事者和艺术家的首选资源。 7. Gamesounds.xyz GameSounds 提供了免费的音乐和音效的版权收藏,适用于游戏并可用于商业用途。 8. Soungle.com 另外一个音频搜索工具Soungle,可以通过关键词搜索音效。你可以在这里找到各种类型的音效,这需要补充它庞大的数据库。 9. Audiomicro.com AudioMicro提供了许多高质量的音频效果。它们包括动物音效、电子音效、恐怖音效、万圣节音效等等。 10. Freesfx.co.uk […]

如何更新 iTunes 至最新版本。

iTunes 设备提供更多支持。因此,您应该非常简单地快速更新到最新版本的 iTunes,让我们一起在这篇文章中了解吧。 Tóm lược cách cập nhật iTunes Cách dễ nhất: Chờ iTunes thông báo về bản cập nhật có sẵn và làm theo hướng dẫn từng bước trên màn hình. Cập nhật thủ công trên máy Mac: Vào Mac App Store và nhấp vào Update (Cập nhật). Nếu có bản cập nhật iTunes, […]

如何在一台计算机上使用多个iTunes库?

中国 Lưu trữ âm nhạc, phim và ứng dụng của từng thành viên một cách riêng biệt trên máy tính được chia sẻ bởi nhiều thành viên trong gia đình. Đồng bộ hóa nhiều iPod, iPhone hoặc iPad với một máy tính mà không vô tình làm nhạc của người khác xuất hiện trên thiết […]

如何修复iTunes中的“原始文件找不到”错误?

iTunes iTunes 是什么问题,你是如何处理这个错误呢? 导致“无法找到原始文件”错误的原因是什么? iTunes Home存储在硬盘的哪个位置。当你播放一首歌曲时,iTunes会跳转到硬盘,找到那个文件。 但是,如果音乐文件不在 iTunes 所需的位置,程序将无法播放歌曲并报错。 音乐库。这些问题也可能是由于其他程序移动文件而没有通知用户。 通过演唱一首歌到两首歌曲来解决这个问题。 3.如果错误只在某些歌曲上出现,可能是文件损坏导致的。可以尝试删除这些歌曲的文件,并重新下载它们。 4.如果问题仍然存在,可以尝试清除应用程序的存储或重新启动设备。有时,这些简单的步骤就可以解决一些小问题。如果这些步骤不能Home并提供进一步的解决方案。 Nhấp đúp vào tên bài hát có dấu chấm than bên cạnh iTunes hiển thị lỗi “the original file could not be found“. Trong cửa sổ bật lên đó, nhấp vào Locate. Browse ổ đĩa cứng của máy tính cho đến khi […]

VLC中自动下载电影字幕的方法。

VLC在电脑上播放视频的软件无疑是王者。虽然VLC的界面从未改变过,但它不断更新实用功能,并自动加载字幕,这是一个典型的证据。 联系方式将向您介绍如何在VLC上使用“下载字幕”功能。 VLC加载字幕) 。 OpenSubtitles .org网站获取所有相关的字幕。 如果愿意,您可以使用“按哈希搜索”按钮,将为视频计算哈希值,并找到与此哈希值相配的主页。 步骤3:在结果列表中合适的结果后,选择它并点击“下载所选项目”。然后,会显示一个蓝色的“下载链接”,您可以点击它来打开“另存为”对话框。 (如果电脑询问是否要打开链接,只需选择浏览器即可)。 在“另存为”框中,选择下载字幕文件的位置(默认位置是当前播放的视频位置)。完成后,您可以将字幕文件上传到VLC。 VLSub 是一个非常有用的插件,现在在 VLC 中集成这个插件使 VLC 更好用了,它允许您在观看视频时不用花时间在网上寻找字幕。 Xem thêm: Làm sao để tải phụ đề video trên Youtube nhanh chóng và đơn giản? Tổng hợp các thủ thuật về phụ đề phim Hướng dẫn ghép phụ đề vào video bằng Format Factory

在Windows 10上账户无需使用Spotify来听音乐。

Spotify Home Flows 音乐应用程序。 Spotify 系统的访问或创建账号的方式相同。 Bạn có biết Spotify có nhiều điều thú vị hơn bạn nghĩ? Cách bật lời bài hát trên Spotify Tổng hợp hệ thống phím tắt khi sử dụng Spotify trên PC giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng Flows Music应用的方法如下: 1. Flows Music应用程序。 2. Flows Music果您还没有。 3. 大部分功能都在应用首页上展示,您可以根据自己的联系方式您可以手动创建和管理自己的歌曲单。 […]

15个Spotify小技巧,不要错过,让你享受更好的音乐体验。

Spotify 文章将介绍一些使用 Spotify 的技巧和入门,帮助提升本文热门音乐软件上的音乐体验。 1. Xem lời bài hát Spotify与Genius合作,为精选的英文歌曲提供歌词。请参考文章《如何在Spotify上打开歌词》以了解如何在计算机和智能手机应用上查看歌词。 2.探索日常的混搭风格 你可能已经知道了“发现每周歌单”,但是你知道它还会创建每日混合歌单供你每天听吗?一旦发现了你的音乐喜好和听歌习惯,它就会根据你常听的内容的音乐类型创建一个包含随机歌曲的单曲供您欣赏。 3. Tìm kiếm tốt hơn Home能搜索。例如,你可以使用词组如年份:1973-1980来搜索当时段内的歌曲。你可以使用多个不同的词组来进行更准确的搜索。 4. Spotify 提供更好的音乐建议 家在的歌。 Spotify 为您推荐您喜欢的音乐。 5.在Spotify上设置音乐质量 为了提高Spotify的音质,你需要点击“设置”选项,在“你的音乐库”下进入。点击右上角的齿轮按钮,继续滑动,直到进入“音乐质量”选项。 首页,有更多的选项供您选择,比如普通质量、高质量和极质量。如果想选择高或极质量,您需要记住它会使用更多的数据。 6. Sử dụng phím tắt Spotify 使用键盘既方便又省时。以下是一些常用的Spotify键盘。 空格:播放和停止音乐 Ctrl + 右箭头/Ctrl + Command + 右箭头 (Mac) :切换下一首歌曲。 Ctrl + 向左箭头/Ctrl + Command + 向左箭头 (Mac):返回上一首歌 Ctrl + 上箭头或下箭头/Command […]

Apple Music 的播放列表添加到库中。

Apple Music 的播放列表中,而不是将其添加到存储库中。您可以在 iPhone、iPad、Android、Apple TV、Mac 和 Windows PC 上进行操作。 首页iPhone 12.3.3及以上iOS 9.3版本的iTunes,受支持的tvOS版本为9.2及以上,在Android上运行0.9.7及以上版本的Apple Music。 在iPhone、iPad、iPod touch上: Mở ứng dụng Settings trên thiết bị iOS. Cuộn xuống và nhấn vào Music. Tiếp theo, tắt tùy chọn Add Playlist Songs. 在Mac或Windows上 步骤1。在电脑上打开iTunes 。 在Mac上:在电脑屏幕顶部的菜单中,选择iTunes →偏好设置。 点击“常规”选项卡,在“添加到播放列表时添加到库”中的取消选择→最后点击“确定”以保存更改。 视窗 点击“常规”选项卡,取消勾选将歌曲添加到播放列表时添加到库中→最后,点击确定以保存更改。 在Apple TV(第四代)上 Mở ứng dụng Settings trên Apple TV. Bây […]